درباره مرکز تحقيقات کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
اين مركز با هدف ارتقای ظرفیت آموزشی، ظرفیت پژوهشی و توان تولید دانش در دانشگاه و کشور، فعاليت هاي خويش را در سال 1395 آغاز نموده است و با هدايت اساتيدي با تجربه و تیمي تخصصي به مباحث علمی و عملی کارآزمایی بالینی در حیطه های مختلفي چون طراحی، تحلیل، اجرا و انتشار نتایج فعاليت دارد و بطور مستمر زمینه فعالیت و همکاری خویش با اساتید، دانشجویان و متخصصين این حوزه چه در داخل دانشگاه و چه در خارج از دانشگاه (حوزه صنعت) را گسترش مي دهد.

رسالت مرکز تحقيقات کارآزمایی بالینی
1-كمك به نهادینه کردن Good Clinical Practice در ایران.

ارزش های حاكم بر مرکز تحقيقات کارآزمایی بالینی
– اعتقاد و التزام به ارزش های والای انسانی و رعایت اصل محرمانگی
– صیانت از حقوق انسانی در پژوهش بالینی و رعایت اصول اخلاقی پژوهش
-نظم و انضباط در کلیه خدمات مرکز کارآزمایی بالینی
-مشتری مداری در کلیه خدمات مرکز کارآزمایی بالینی
– اصالت به کارگروهی در مرکز کارآزمایی بالینی
-رعايت حقوق مالکیت فکری، مدیریت تضاد منافع، پاسخ گویی سازمانی
– مشارکت علمی و تعالی سازمانی.

چشم انداز مركز تحقيقات كارآزمايي باليني
– یک همکار ایده آل و در تراز ملي و منطقه اي برای مشتریان
– ارایه دهنده خدمات جامع با کیفیت تسهیل شده و یکپارچه با حیطه خدمات ملي و منطقه اي
متضمن صیانت از حقوق انسانی در پژوهش بالینی
ارایه دهنده آموزش و مشاوره آنلاین

اهداف کلان مرکز تحقيقات کارآزمایی بالینی
– شناخته شدن به عنوان يك مركز قابل اتكاء و هاب مطالعات كارآزمايي باليني ایران
-تبدیل شدن به یک يك مركز موثر براي مطالعات بین المللی كارآزمايي باليني